Grønn bakgrunn

Første kvinne i bankens styre

Ørland Sparebank feirer 175 år i 2024. I den forbindelse blir det publisert flere artikler om bankens historie, banken i dag og banken fremover. Bli enda bedre kjent med banken!

Første kvinne i styret - Ørland Sparebank gikk nye veier

Ingrid Elisabeth Andersen Gangås, født 4.april 1935, vokste opp som barn og tenåring på Sannan Gård på Ørland, og det er en oppvekst som hun tenker tilbake på med stor glede og entusiasme.

– I Ørland og på Fosen har vi en utsøkt natur som består av fjell, daler, sjø, fjellvatn og fine sommerkvelder. På vinteren har vi snø og skigåing, og som tenåring fikk jeg være med på å spille håndball utendørs. Vi hadde ikke innendørs haller den gang, forteller Ingrid.

– Håndballen var jeg med på fra jeg var 14 år. Når vi skulle på kamp, f.eks. til Rissa, så måtte vi ut i motorbåt og så bar det til Rissa sjøveien. Vi hadde mange fine opplevelser i tenåringstiden, minnes Ingrid.

Langvarig utdannelse

Å beskrive gangen i Ingrids utdannelse på veien til å bli lærer, er vanskelig for en utenforstående å forstå seg på. Ingrid ble faktisk ikke ferdig med sin utdannelse før etter at hun fylte 50 år. Det betyr at Ingrid på privat initiativ har gjennomført en utdannelse som en lærerstudent utfører i en sammenhengende fireårig lærerutdanning for grunnskolen. Ingrid gjennomførte løpet, og det betyr at hun i dag kan titulere seg som adjunkt.
– Ja, det er riktig. Det tok tid og det krevde innsats både av meg og familien. Men jeg klarte å nå målet, forteller Ingrid.

Ble gift og fikk barn

Ingrids foreldre, Ingrid Lerseth og Karstein Asbjørn Andersen, kjøpte Sannan Gård i 1928, og etter hvert traff tenåringen Ingrid på sin kommende ektemann, Leif Gangås, og sammen fikk de to barn, Gina og Gaute.
Leif var utdannet tannlege, og etter at han hadde fullført sitt pliktår i Leirfjord i Helgeland, der også Ingrid jobbet som lærer, satte de kursen for Ørland hvor Leif startet sin tannlegepraksis på Brekstad.
I forkant av alt dette fullførte Ingrid en del av sin grunnutdanning på Ørland private realskole, eller middelskolen som det den gang het, hvor skolestua lå på Opphaug. Senere ble det Statsrealskolen på Brekstad og Handelsgymnaset i Trondheim.

– Jeg husker spesielt de to årene jeg gikk på middelskolen på Opphaug. Skolestua var en gammel tyskerbrakke som var trekkfull og iskald på vinteren. Men det gikk no det å, sier Ingrid.

Bilde av Ingrid Gangås første kvinnelige styreleder Ørland Sparebank

Ingrid Gangås - første kvinne i bankens styre

Første kvinne i styret

Vi kan vel fastslå at styre og stell i samfunnet før i tiden var styrt av menn, og styrerommet var mennenes tumleplass. Denne inngrodde praksisen satte Ingrid en effektiv stopper for da hun ble valgt inn som styremedlem i Ørland Sparebank.
– Jeg ble valgt inn i 1978 og jeg ble sittende til 1995. I 1987 ble jeg valgt som styreformann, og det var vel slik at jeg var den første kvinne som fikk et sete i bankens styrerom, og jeg er så langt den eneste kvinne som er blitt valgt til styreformann.

– Men Ingrid, hvordan var tilværelsen som eneste kvinnelig deltager i styrerommet?

– Jeg opplevde ikke dette som så spesielt. Jeg vokste opp med likestilling hjemme på Sannan Gård så den tenkningen er inngrodd hos meg. Som de andre medlemmene var jeg innvalgt i styret og jeg merket ikke noe til at det var problemer med det å være kvinne. Det kom jo også flere kvinner med i styret etter hvert, så nå er det vanlig.

– I den tiden du satt i styret ble det utført en bred kvinnekamp rundt om i Norge, i Europa og resten av verden. Hadde ikke du en trang til å stå på barrikadene og sloss for kvinnesaken?

– Jeg har aldri følt at det var noe behov for kvinnekamp i de miljøene som jeg oppholdt meg og deltok i. I utgangspunktet mener jeg at kvinner alltid skal være likestilt med menn. Det må være innlærte kunnskaper fra heimen og lokalmiljøet samt hver persons oppnådde utdanning som er avgjørende. Og så er det godt å ha evnen til å bruke fornuftig tankegang. Det må være dette som skal avgjøre eller bestemme hvor, og av hvem, viktige avgjørelser i samfunnet blir tatt. Man må bare tørre å kaste seg ut i oppgavene og bidra. Oppgavene må løses. Dette gjelder både kvinner og menn, sier Ingrid Elisabeth Andersen Gangås.

Tekst og bilder: Kåre Petter Sundet