Grønn bakgrunn

Rentebeslutning i januar 2024

Lånerenten øker ikke i Ørland Sparebank

Ørland Sparebank satte ikke opp renten etter Norges Bank sitt rentemøte i desember, men informerte om at vi ville vente til januar for å se hva Norges Bank kommuniserte der.

Nå har Norges Bank avholdt sitt januarmøte og vi har nå besluttet at det ikke blir noen renteoppgang. Vi velger å hjelpe kundene som sliter med å betjene sine låneforpliktelser og vil med dette hjelpe våre lånekunder over rentetoppen. Med dette hjelper vi både våre privatkunder og vårt næringsliv.

Ørland Sparebank har den senere tid vært meget konkurransedyktig på utlån, og forventer med denne beslutningen ytterligere utlånsvekst.

Les artikkel om rentebeslutning i desember:

Vi holder renten i ro

Priseksempel:

Priseksempel på annuitetslån med etableringskostnader kr 4.000 og termingebyr kr 65, lån kr 2.500.000 over 25 år, effektiv rente fra 5,81 %, totalbeløp kr 4.677.497 kr.