Grønn bakgrunn

Valgmøte for egenkapitalbevis (EKB) eiere 29.02.24

INNKALLING TIL

Egenkapitalbeviseiernes valg til generalforsamling

Egenkapitalbeviseiernes valg til generalforsamling holdes
Torsdag 29. februar 2024 kl. 19:00 i bankens lokaler.


Saksliste:
1/24 Godkjenne innkalling
2/24 Godkjenne oppmøte
3/24 Valg av møteleder og referent
4/24 Valg av en person til å signere protokollen sammen med møteleder.
5/24 Valg. Innstilling fra valgkomiteen er vedlagt her: valgkomiteens innstilling 

Egenkapitalbeviseierne i sparebanken er stemmeberettiget ved valg av egenkapitalbeviseiernes medlemmer til sparebankens generalforsamling. Verger stemmer som rettslig stedfortreder for umyndige egenkapitalbeviseiere. Hvert egenkapitalbevis gir én stemme.

Egenkapitalbeviseiere som vil delta i møtet og har stemmerett ved valget, bes sende inn vedlagte påmeldingsskjema i utfylt stand. Dersom en ønsker å møte ved fullmektig, ber vi om at fullmaktsskjema blir fylt ut og returnert.

Begge skjemaene må være mottatt og registrert i banken innen tirsdag 27.02.24 kl. 15:30.

Skjema kan sendes pr. epost: ekbevis@orland-sparebank.no (merkes «valgmøte EKB»), leveres i kundeservice eller postluka utenfor bankens hovedinngang, eller pr. post: Ørland Sparebank, pb 40, 7129 Brekstad.

Denne innkallingen sendes til samtlige egenkapitalbeviseiere, og vil bli publisert på bankens
hjemmeside: www.orland-sparebank.no Her finner du også bankens vedtekter.


Med vennlig hilsen
Valgkomiteen Ørland Sparebank