Grønn bakgrunn

Tanker om statsbudsjettet 2024

Ørland Sparebank sin tanker om statsbudsjettet 2024

Hvert år legger politikerne fram nasjonale statsbudsjett, som har en betydelig innvirkning på hverdagen til vanlige borgere. Det strekker seg langt utover tall og diagrammer og berører alt fra skatter til tjenester. Gudmund Brodersen, assisterende banksjef i Ørland Sparebank, gir uttrykk for en generell tilfredshet med årets budsjett, men han ser også en større utfordring som kan prege regionen .

– På generelt grunnlag ser vi at statsbudsjettet ikke vil medføre store endringer og dette påvirker alle regioner likt. Imidlertid er det noen viktige anslag i budsjettet som må treffe, spesielt når det gjelder årslønnsveksten som er satt til 4,9 prosent i 2024 og prisstigningen på 3,8 prosent.
Statsbudsjettet ser positivt ut for privatpersoner dersom disse anslagene slår til, men dette avhenger av om de faktisk materialiserer seg. For øvrig justeres de fleste satsene med forventet prisstigning, sier Brodersen.

Artikkelen fortsetter under bildet

Gudmund Brodersen, ass. banksjef ørland Sparebank

Gudmund Brodersen, ass. banksjef Ørland Sparebank

Barnehageprisene er budsjettets mest positive endring

– I dette statsbudsjettet kan vi nesten si at regjeringen gir med den ene hånden og tar med den andre, og at det ikke fører til store endringer for folk flest. Den største endringen, eller det mest positive, er kuttet i barnehagepriser, som vil merkes for de foreldrene som har barn, og da spesielt flere barn i barnehagen. Det ser vi på som positivt, sier Brodersen.

For Fosen og våre kunder vurderes dette statsbudsjettet til å være nøytralt, da det i seg selv ikke bidrar til et økt rentenivå. Dette er positivt, da ytterligere renteendringer på grunn av et for ekspansivt statsbudsjett kunne ha hatt alvorlige konsekvenser for privatpersoners økonomi, fortsetter Brodersen. Renteendringene det siste året har gjort privatpersoner usikre på hvordan økonomien kommer til å endre seg fremover, men et ansvarlig statsbudsjett er et steg i riktig retning.

Stolte av våre faste rådgivere

Når Norges Bank gjør sine renteendringer, vil det påvirke kjøpekraften til folk, noe som kan være en bekymring for mange av våre kunder og vil kreve tøffe prioriteringer i tiden som kommer.

– Vi er glade for at alle våre kunder har faste rådgivere, og disse spiller nå en viktig rolle som samtalepartnere for kundene våre. De bidrar til å finne løsninger der det er nødvendig. Mange opplever det som trygt å ha en slik støttespiller tilgjengelig. Selv om noen kunder har det tøft, har ikke mange bedt om å bare betale renter. Så det virker som om de aller fleste greier å tilpasse seg via prioriteringer. Men om du er i en situasjon hvor du er bekymret, så kontakt oss og kom ned til en samtale i banken, så skal vi komme fram til en løsning sammen, kommenterer Brodersen.

Næringslivet har hatt det tøft, men får en hjelpende hånd fra luftforsvaret

– Næringslivet vil nok merke at privatkundene må prioritere og redusere forbruket sitt og dette kan føre til kjedereaksjoner og ringvirkninger som da påvirker resultatet til lokale bedrifter. I tillegg vil det være økte kostnader for import og høyere renter, noe som gjør at næringslivet har en utfordrende tid i området.

– Samtidig er det viktig å huske at vi er en forsvarskommune med et flaggskip som Ørland flystasjon. Det er jo Luftforsvarets viktigste base, og har ikke mindre enn 1500 ansatte. De er også inne i en opprusningsfase, blant annet på grunn av leveringen av F-35 jagerflyene. Dette har også ringvirkninger i forskjellige næringer i lokalområdet.

Statsbudsjettet gir grobunn for videre forsvarsinvesteringer, som gagner næringslivet lokalt. Lokale bedrifter kan vinne anbud i dette området og levere varer og tjenester til forsvarssektoren. Som utelukkende er en positiv utvikling for det lokale næringslivet. Det er utfordrende tider, men Ørland flystasjons utvikling gir fortsatt en viss optimisme.

Mangel på kraft er en bekymring

– En bekymring vi i Ørland Sparebank har og som vil utgjøre en betydelig utfordring på veien fremover, er den voksende trusselen om strømmangel, kommenterer Brodersen.
Han fortsetter, prognosene varsler om en potensiell energikrise som snart vil ta tak, og den vil nok komme tidligere enn senere. Det er rett og slett ikke nok strøm. Dette vil begrense våre muligheter til å realisere nye virksomheter som er avhengig av en pålitelig strømforsyning, som da vil skade den lokale bedriftsutviklingen betraktelig.

I statsbudsjettet foreslås en ny grunnrenteskatt på vindkraftanlegg på 35 prosent. Vår mening er at noen av disse midlene kunne vært øremerket for å finansiere utbyggingen av et robust lokalt strømnettverk.
– Dette er forøvrig ikke bare et problem for Ørland spesielt, men noe som kan true næringslivet over hele landet og hemme verdiskapingen rundt om i landet, avslutter Brodersen.