Grønn bakgrunn

Personlig rådgivning - verdifullt for deg

Personlig kunderådgivning - det er godt å ha en bank du kjenner!

Mange kjenner nå på at det er vanskeligere økonomi. Ta kontakt med din rådgiver hvis du ser ser at det blir for tøft. Jo tidligere du tar kontakt, dess enklere er det å finne fleksible løsninger som passer best for deg og dine. 

Kontakt meg

Banktjenester har gjennomgått en enorm utvikling de siste tiårene. Til tross for nye digitale plattformer og selvbetjening, forblir personlig kunderådgivning en uvurderlig tjeneste for mange. Å kunne snakke direkte med en kvalifisert rådgiver gir deg som kunde muligheten til å få skreddersydd veiledning og individuell hjelp - ut fra din økonomiske situasjon, dine mål og behov. Derfor er personlig kunderådgivning svært viktig for oss i Ørland Sparebank. Vi mener at de personlige møtene, ansikt til ansikt, mellom rådgiverne våre og deg som kunde er gull verdt.

Vi tok en prat med en av våre dyktige kunderådgivere, Marion Standahl, så du kan få et innblikk i hvordan vi jobber med personlig kunderådgivning hos oss.

Hva er personlig kunderådgivning?

Hos oss jobber en gjeng kompetente kunderådgivere direkte med hver sine respektive kunder. Felles for dem alle er at de har et mål om å hjelpe kundene sine med å oppnå sine unike økonomiske mål. Det kan innebære alt fra pensjonssparing, investeringer, kjøp av eiendom - til å sette opp langsiktige spareplaner. Samarbeidet mellom våre rådgivere og kundene deres spiller ofte en helt avgjørende rolle når det gjelder ulike finansielle beslutninger som kundene møter på i hverdagen, og står overfor i livet.

Marion Standahl rådgiver for privatkunder i Ørland Sparebank
Marion Standahl er autorisert innenfor fagområdene kreditt, skadeforsikring og personforsikring. Hun jobber derfor i hovedsak med kunder som er tilknyttet disse tjenesteområdene. Tidligere jobbet hun mange år innenfor dagligbank-området, og sitter dermed også på mye kunnskap på andre tjenesteområder. Uavhengig av hvilket fagområde Standahl jobber med, er hovedfokuset hennes alltid å ivareta og utvikle kundeporteføljen sin på best mulig måte.

"Jeg er svært opptatt av å alltid være tilgjengelig for kundene mine. Ved å være kunde i Ørland Sparebank kan du være sikker på at du har en rådgiver som alltid er imøtekommende, og som er der for deg. Vi søker alltid etter å finne gode og fleksible løsninger sammen med kundene våre. Hos oss får du en personlig rådgiver som kjenner deg, og vi kan alltid garantere deg konkurransedyktige betingelser," forteller Marion.

Hvordan fungerer personlig kunderådgivning hos oss?

 

1. Identifisering av kundens mål og behov:
Den første og viktigste fasen av kunderådgivningen vår er å forstå kundens nåværende økonomiske situasjon, samt behov og mål for framtiden. Rådgiveren vil derfor stille en rekke ulike spørsmål om kundens økonomi for å få en helhetlig forståelse av situasjonen han eller hun står i. Dette kan blant annet innebære spørsmål som dreier seg om inntekt, gjeld, risikotoleranse, tidshorisonter og andre relevante faktorer.

Standahl forklarer at hun i de første møtene med nye kunder ofte forteller litt om seg selv som kunderådgiver og om banken generelt. Målet er i første omgang å bli kjent med kunden, og deretter avdekke hva kunden faktisk har behov for. Da er det viktig å skape en god dialog fra starten av og gi informasjon på en tydelig og forståelig måte, fortsetter hun.

2. Analyse av finansiell situasjon:
Basert på den informasjonen som er samlet inn under de første samtalene, vil kunderådgiveren kunne gjøre en vurdering av kundens finansielle situasjon. Videre vil rådgiveren da se på mulige løsninger som passer best til kundens mål. Dette kan være alt fra investeringer, pensjonsplanlegging og forsikring – til andre finansielle produkter og tjenester.

3. Lage en skreddersydd plan:
Etter å ha analysert kundens økonomiske situasjon, vil rådgiveren videre kunne utvikle en skreddersydd plan som tar hensyn til hans/hennes unike mål, risikotoleranse og tidsramme. Planen utarbeides med formål om å hjelpe kunden med å oppnå sine ønskede resultater, og kan omfatte slik som ulike investeringer og sparemetoder.

4. Rådgivning og veiledning:
Når planen er satt, vil kunderådgiveren gi råd og veiledning til kunden om hvordan de skal implementere planen inn i hverdagen deres. Dette kan eksempelvis inkludere råd om ulike investeringer og skatteoptimalisering.

5. Oppfølging og tilpasning:
Personlige økonomiske forhold endrer seg over tid, og derfor er regelmessig oppfølging og tilpasning av planen viktig. Kunderådgiver Monsen forteller at hun alltid er opptatt av å holde seg oppdatert på endringer i kundens livssituasjon. Derfor må hun ofte gjøre justeringer i planen etter behov for å sikre at planen er optimal til enhver tid. Hun understreker også viktigheten av å alltid sørge for rask respons når kundene hennes tar kontakt.

Råd når det gjelder sparing:

"Sett deg et sparemål, og se om det er mulig å kutte på kostnadene dine noen steder. Snakk med rådgiveren din om hvilken sparing som passer best for deg, og husk at litt er bedre enn ingenting", sier Marion.

Råd til dem som ønsker boliglån:

"Ta kontakt med oss, forklar situasjonen din og hva du ser etter. Sammen vil vi kunne komme frem til hva som er mulig og legge en god og solid plan", råder Marion.

Tips for å få bedre kontroll på privatøkonomien:

"Få oversikt over hva du faktisk bruker penger på og lag deg gjerne et budsjett. Se etter om det er noen poster som kan reduseres eller kuttes helt.
Som lokalbank opplever vi nå at flere kunder merker de økte levekostnadene i samfunnet, og dermed ønsker råd for å kunne møte på dette. Andre igjen, har større fokus på sparing nå som innskuddsrenten er høyere enn tidligere", avslutter Standahl.

Fordeler med personlig kunderådgivning i Ørland Sparebank:

Skreddersydd veiledning: Våre personlige rådgivningstjenester gir deg som kunde skreddersydde løsninger hvor dine individuelle behov og mål alltid vil stå i fokus. Dette kan være vanskelig å oppnå på samme måte gjennom standardiserte digitale tjenester.
Kvalifisert ekspertise: Våre kunderådgivere har sterk faglig kompetanse og god kunnskap om personlig økonomi og investeringer. Ikke minst har de svært god kjennskap til de lokale forholdene som preger samfunnet vårt. Faktorer som vil være helt avgjørende for deg som kunde når du skal ta finansielle beslutninger som lønner seg for deg og din økonomi på sikt.
Personlig tillit og forhold: Ørland Sparebank er svært opptatt av å skape tillitsfulle relasjoner med kundene våre, og vi er alltid nære og tilgjengelige for deg. Vi ønsker at du skal være trygg på oss som bank og samarbeidspartner, og at det skal være lett for deg å diskutere både sensitive og personlige spørsmål knyttet til din privatøkonomi. Alle beslutningene vi tar sammen skal være basert på tillit.
Langsiktig planlegging: Rådgivningstjenestene våre skal bidra til å skape langsiktige, gode og solide økonomiske planer for din privatøkonomi. I tillegg har vi alltid som formål å fremme økonomisk stabilitet og vekst for deg. Derfor vil både dine kortsiktige og langsiktige mål vektlegges i rådgivningstjenestene våre.

Book et uforpliktende møte 

Ønsker du et møte med en av våre dyktige kunderådgivere? 

Book møte