Gavetildeling 2022 Ørland Sparebank

Gavemottakere 2022

Gavetildeling Ørland Sparebank

Hvert år deler Ørland Sparebank ut deler av vårt overskudd som gave til lokale lag og foreninger. Det er bankens generalforsamling som beslutter tildelingen.

I år er kr 700.000 fordelt på 28 lag og organisasjoner. 

Vi takker for alle søknader. Hvis dere ikke har fått tildelt midler nå: følg med på vår Facebook og Instagram - det kommer flere muligheter til å søke støtte fremover!

Alle lag som mottar gaver vil bli kontaktet direkte med informasjon om størrelse på sum og hvordan midlene utbetales. 

Kanskje din klubb har fått? Oversikt over årets mottakere:

Gavemottakere Ørland Sparebank 2022 

Ørland Sparebank ønsker å være en aktiv støttespiller i lokalmiljøet, det er viktig for oss å bidra til økt aktivitet og trivsel i nærområdet. Når banken går godt sørger vi for at overskuddet blir i nærmiljøet.

 

Gavemottakere 2022

Alle lag og organisasjoner som fikk tildelt midler  fra bankens gavetildeling i 2022