Grønn bakgrunn

Vil du bli vår Risk Manager?

Ønsker du en sentral rolle innenfor risikostyring i bank?

Ørland Sparebank er i vekst og utvikling og nå søker vi Risk Manager

Som vår Risk Manager vil du ha en viktig rolle i vår videre vekst og du vil jobbe tett med de ulike avdelingene i banken, vår ledelse og styret. Du vil bistå med rådgivning og opplæring av ledere, styret og øvrige medarbeidere, og rollen vil være en del av bankens uavhengige kontrollfunksjon med ansvar for rapportering til styret og ledelsen på områder relatert til virksomhet- og risikostyring. Du vil også ha en sentral rolle i analyse av strategiske og forretningsmessige utviklingsområder, og vil ha ansvar for et til enhver tid oppdatert og effektivt rammeverk for risikostyring i tråd med regulatoriske krav.

Ansvarsområder:

 

  • Overordnet risikostyring, oppfølging og rapportering. 
  • Overvåke og rapportere bankens risikoeksponering innenfor alle risikotyper (Markeds-, kreditt-, ESG-, likviditets-, AML-, kapitalrisiko)
  • Bidra til utvikling av hensiktsmessige retningslinjer og prosedyrer for risikostyring for å identifisere hvilke risikoer som er forbundet med bankens virksomhet, systemer og prosesser. 
  • Bidra til utvikling av rammeverk for måling, rapportering og styring av risiko (risikoappetitt og rammer, styrende dokumenter) 
  • Bistå i rådgivning, opplæring og kompetansebygning knyttet til risikostyring, for på den måten bidra til god og sunn risikostyringskultur i banken 
  • Ansvarlig for koordinering og gjennomføring av bankens ICAAP/ILAAP-prosess og gjenopprettingsplan
  • Veilede og bistå forretningen innenfor risikostyring, herunder at risikoene er innenfor risikoappetitt.
  • Jobbe med vurdering, oppfølging og rapportering av risiko gjennom kvalitative og kvantitative analyser.
  • Validering av bankens risikomodeller
  • Ad hoc risikomodellering og -analyser

Vi søker deg som har gode kvantitative og analytiske ferdigheter og som evner å ha et helhetlig blikk og kontroll på detaljer i et komplekst risikobilde. Du har god forretningsforståelse, interesse for og god teknologiforståelse. Som person har du en planmessig arbeidsmetodikk, du trives i samarbeid med andre, og du er utviklingsorientert og verdsetter kunnskapsdeling.

Av bakgrunn har du utdannelse på minimum masternivå innen finans, samfunnsøkonomi, teknologi, matematikk, statistikk eller annen relevant retning. Vi tror du har relevant erfaring fortrinnsvis fra/med finansinstitusjon. Det er en fordel om du har kjennskap til SQL eller tilsvarende.

Vi kan tilby deg et godt arbeidsmiljø med engasjerte og dyktige kolleger. Du vil bli en del av et godt fagmiljø innenfor finans og risikostyring gjennom vårt samarbeid i Lokalbankalliansen.

Hos oss vil du få stor påvirkningskraft og svært gode utviklingsmuligheter.

For nærmere informasjon:

Kontakt med våre rådgivere i Jefferson Wells;
Anne Dordi Alseth, anne.dordi.alseth@jeffersonwells.no eller Joakim Olsen. Joakim.olsen@jeffersonwells.no

Søknadsfrist:

5. juni 2023

Om Ørland Sparebank:

Ørland Sparebank ble etablert i 1849, og har ca 8.000 kunder.

Vi er 29 ansatte som jobber i nytt bankbygg, og har en forretningskapital på 4,9 mrd. Vi er en selvstendig lokalbank for Ørland og omegn og vi tilbyr betalingsløsninger, finansiering, sparing og forsikring til våre kunder. Våre tjenester gis gjennom digitale løsninger og personlig rådgivning, og kjennetegnes med meget god kompetanse og høye etiske krav. Banken tenker langsiktig og tar stort samfunnsansvar lokalt.
Ørland Sparebank er en LOKALBANK, sammen med 9 andre banker.

Ørland er en kommune med litt over 10.000 innbyggere på Fosenhalvøya i Trøndelag. Her er det godt å bo! Naturen byr på flotte opplevelser fra fjell til sjø, vi har et bredt tilbud innen kultur og idrett og Kystbyen Brekstad gir urbane impulser. Det er kort vei til og fra Ørland, med hurtigbåt til Trondheim og kun en time med fly til Oslo.