Grønn bakgrunn

Flytende eller fast rente?

Flytende eller fast rente? Hva bør du velge?

Boliglånet er ofte den største faste utgiften hver måned, og flere lurer på om det kan være smart å binde renten.

Etter lang tid med historisk lave boliglånsrenter ser vi nå at rentenivået stiger. Mange husholdninger tar nå stilling til hvorvidt de skal binde renten på boliglånet, og da også endre renteavtalen med sin bank.
Men hva innebærer egentlig det å binde renten?
I første omgang er det viktig å forstå forskjellen på flytende rente og fastrente.

Historiske fordeler med flytende rente

Et lån med flytende rente følger markedsrenten. Går rentenivået opp får du høyere lånekostnader, mens du får lavere lånekostnader hvis rentenivået går ned. Tåler du at det svinger litt, viser historien at det over tid som regel lønner seg å velge flytende rente.

Artikkelen fortsetter under bildet

bilde av Gudrun Hvitsand

Gudrun Hvitsand, rådgiver for privatkunder

– Historisk sett og over tid er flytende renter billigere enn fastrenter. Har du et fastrentelån og ønsker å flytte på dette lånet, vil det kunne medføre utfordringer, eksempelvis i form av at mange banker ikke per dags dato tilbyr å overta et fastrentelån, sier rådgiver Gudrun Hvitsand i Ørland Sparebank.
– Du må først innfri lånet hos banken du har opprettet lånet hos. På denne måten er altså flytende rente i lån mer fleksibelt, både med tanke på nedbetaling av lån og eventuell flytting av lån til en annen bank, sier Gudrun 

Forutsigbarhet med fast rente

Med fast rente binder du renten i en avtalt periode. Da betaler du det samme på lånet ditt hver måned, uavhengig av svingninger i markedsrenten.
- Det er mange som tror at de kan binde renten de har på eksisterende lån. Det som da er viktig å forstå, er at fast rente defineres ut fra markedet. Altså er dette ikke noe som styres av hverken deg som forbruker eller nødvendigvis en enkeltstående bank.
Velger du å binde renten på boliglånet nå, så kan du sikre en lav rente i bindingsperioden. Imidlertid er det umulig å forutse hva som skjer med den flytende renten i løpet av bindingsperioden.
Hvis forutsigbare lånekostnader er viktig for deg, kan fastrentelån være et godt alternativ. Flere banker tilbyr per dags dato fastrentelån på 3 og 5 års bindingstid, og da fortrinnsvis på lån som ikke overstiger mer enn 60 prosent av boligens verdi.
Du kan ha fast rente på hele eller deler av lånet ditt.

Ikke spekuler i renteform

Gudrun understreker at det ikke finnes en gylden formell for hvilken renteform som passer i et gitt lån. I de aller fleste tilfeller så bør dette tilpasses den enkelte basert på en helhetlig og individuell vurdering av husholdningens samlede økonomi og fremtidsplaner.

- Et generelt råd er at valget mellom fast og flytende rente bør først og fremst gjøres av hensyn til forutsigbarheten. Husk at du binder ikke renten utelukkende for å spare penger, men for å sikre din personlige økonomi. Derfor skal aldri et slikt grep være en spekulasjon for å forsøke å tjene på det i kroner og ører, avslutter Gudrun i Ørland Sparebank 

bilde av Gudrun Hvitsand

Spørsmål om boliglån?

Ta kontakt med Gudrun eller en av våre andre rådgivere. Det er godt å ha en bank du kjenner!