Fosenmøtet 2022

Fosenmøtet 25. oktober 2022

Meld deg på! Målgruppen for dette møtet er bedrifter, arbeids- og næringsliv, studenter og politikere i Fosenregionen.

Fosenregionen inviterer i samarbeid med sparebankene på Fosen, NHO og Forsvaret til et møte for og med næringslivet på Fosen. 

Tirsdag 25.10.22 kl 11:00 - 18:00

Sted: Ørland Kultursenter

Påmelding: Gratis deltakelse - men du må melde deg på.

Fosenmøtet 2022 – for og med næringslivet i regionen:

Fosenregionen ligger sentralt på Trøndelagskysten med et spennende og mangfoldig næringsliv som har behov for de rette folkene med den riktige kompetansen. Pågående og kommende prosjekter vil stille krav til ny kompetanse og vi er for få fosninger i forhold til behovet. Hvordan kan vi sammen, og i samarbeid rigge oss best mulig?

Velkommen!