Plakat velkommen på frokostmøte

Frokostmøte 20. mars 2024

Meld deg på!

Program

  • Kl 07.15 Frokostservering starter.
  • Kl 07.35 Velkommen og innledning. (Kine Kilen/FI og Brage Evjen/ØSB)
  • Kl 07.40 Kommune-NM 2023 (NHO). Attraktive Fosen-kommuner? (Brage Evjen)
  • Kl 07.50 Klimaregnskap: Mulighet eller merarbeid? Hva er klimaregnskap, hvordan lages det og hva kan det brukes til? Bør vi starte med det, hvorfor – og når? Vi skal forsøke å gi noen svar. (Jon Svenningsen/ FI)

  • Kl 08.10 Kaffepause. Praten går…
  • Kl 08.25 FI Næringshage og Trainee Fosen. Hvordan kan FI Næringshage bidra med verdi til din bedrift og lette tilgangen til kompetent arbeidskraft? (Kine/FI)
  • Kl 08.45 Forsikring. Hvilke skadeforsikringer MÅ du ha? Hvilke er det LURT å ha? (Anne-Lise Bull Aalberg/ØSB)
  • Kl 09.00 Avslutning. (Brage/ØSB)

Påmelding frokostmøte 20.03.24 kl 07:15 - 09:00 i Ørland Sparebank