Gjenbruksnett Ørland Sparebank

Bærekraft og samfunnsansvar

Vi i Ørland Sparebank er svært opptatt av hvordan virksomheten vår påvirker mennesker, miljø og samfunnet rundt oss. Med bakgrunn i dette er bærekraft et hensyn vi tar i alt vi gjør.

De 4 FNs bærekraftsmål som skal prioriteres i bankens arbeid med bærekraft:

FNs bærekraftsmål nr 5

Banken skal være en inkluderende og attraktiv arbeidsplass for medarbeidere i alle
aldersgrupper og livsfaser. Banken jobber for en jevn kjønnsfordeling i styret, ledergruppen og blant medarbeiderne
FNs klimamål nr 11

Banken skal gjennom sitt engasjement utvikle lokalsamfunnet. Dette skal gjøres gjennom tilgang til risikokapital, kompetanseoverføring, sponsorater og utdeling av gaver
FNs bærekraftsmål nr 13

Banken vil gjennom kredittrådgivning påvirke kunder til å redusere utslipp, samt bidra til økt fokus og kunnskap på området gjennom lokalt engasjement og samarbeid
FNs bærekraftsmål nr 16

Banken vil gjennom vårt arbeid mot hvitvasking og terrorfinansiering bekjempe økonomisk kriminalitet, herunder skatteunndragelse og korrupsjon.
Gavemottakere 2022

Gavetildeling, støtte og bidrag

Vi i Ørland Sparebank bryr oss om lokalsamfunnet vårt. Hvert år deles en del av bankens overskudd ut til allmennyttige formål, hvor frivillige lag og organisasjoner som jobber for barn og ungdom prioriteres. Gaven skal bidra til økt engasjement og bærekraftig utvikling av lokalsamfunnet vårt.

Bilde av Odd Døsvik

Har du spørsmål om bankens bærekraftsarbeid?

Ta kontakt med bankens bærekraftsansvarlig  Odd Døsvik

Grønnvaskingsplakaten

Grønnvaskingsplakaten

Ørland Sparebank har signerte grønnvaskingsplakaten. Da har vi blant annet signert på at vi ikke skal drive villedende markedsføring knyttet til promotering av tjenester og produkter som grønne, uten å ha tilstrekkelig grunnlag for det.

Ørland Sparebank er miljøfyrtårn sertifisert

Miljøfyrtårn

Vi er utrolig stolte over å være Miljøfyrtårn-sertifisert. Det er et synlig bevis på at vi tar ansvar, og et konkret verktøy for å jobbe kontinuerlig med miljøforbedringer og grønn omstilling.