Miljøfyrtårn

Ørland Sparebank er Miljøfyrtårn-sertifisert

Vi er utrolig stolte over å være Miljøfyrtårn-sertifisert. Nå har vi et synlig bevis på at vi tar ansvar, og et konkret verktøy for å jobbe kontinuerlig med miljøforbedringer og grønn omstilling.

De 4 FNs bærekraftsmål som skal prioriteres i bankens arbeid med bærekraft:

FNs bærekraftsmål nr 5

Banken skal være en inkluderende og attraktiv arbeidsplass for medarbeidere i alle
aldersgrupper og livsfaser. Banken jobber for en jevn kjønnsfordeling i styret, ledergruppen og blant medarbeiderne
FNs klimamål nr 11

Banken skal gjennom sitt engasjement utvikle lokalsamfunnet. Dette skal gjøres gjennom tilgang til risikokapital, kompetanseoverføring, sponsorater og utdeling av gaver
FNs bærekraftsmål nr 13

Banken vil gjennom kredittrådgivning påvirke kunder til å redusere utslipp, samt bidra til økt fokus og kunnskap på området gjennom lokalt engasjement og samarbeid
FNs bærekraftsmål nr 16

Banken vil gjennom vårt arbeid mot hvitvasking og terrorfinansiering bekjempe økonomisk kriminalitet, herunder skatteunndragelse og korrupsjon.
Bilde av Odd Døsvik

Miljørapport

Ønsker du vår årlige miljørapport? Ta kontakt med vår bærekraftansvarlig Odd Døsvik

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven trer i kraft 1. juli 2022. 
Lovens intensjon er å fremme respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og tjenester. Den skal sikre at allmennheten har tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer reelle og potensielle negative konsekvenser som kan knyttes til virksomhetens leverandørkjeder og deres forhold/fokus på menneskerettigheter
og anstendige arbeidsforhold.
Vi som bank må derfor sikre oss at alle våre leverandører og forretningspartnere aktivt jobber for å sikre ivaretakelse av menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Som sertifisert miljøfyrtårn har vi som bank en uttalt policy at vi skal ta aktivt samfunnsansvar, og at du som kunde i LOKALBANK skal få bærekraftige produkter og tjenester. Vi vil derfor påstarte arbeidet med å kartlegge alle våre leverandører i tråd med retningslinjene til OECD, slik at vi i slutten av juni 2023 vil kunne legge frem en komplett rapport på våre hjemmesider. For oss er det viktig at menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold ivaretas!