åpenhetsloven Ørland Sparebank

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven trådte  i kraft 1. juli 2022. Loven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven tådte i kraft 1. juli 2022.
Lovens intensjon er å fremme respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og tjenester. Den skal sikre at allmennheten har tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer reelle og potensielle negative konsekvenser som kan knyttes til virksomhetens leverandørkjeder og deres forhold/fokus på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Vi som bank må derfor sikre oss at alle våre leverandører og forretningspartnere aktivt jobber for å sikre ivaretakelse av menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Som sertifisert miljøfyrtårn har vi som bank en uttalt policy at vi skal ta aktivt samfunnsansvar, og at du som kunde i LOKALBANK skal få bærekraftige produkter og tjenester. 

For oss er det viktig at menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold ivaretas!

Bilde av Odd Døsvik

Har du spørsmål om bankens bærekraftsarbeid?

Ta kontakt med bankens bærekraftsansvarlig  Odd Døsvik