BankID

Din digitale legitimasjon og signatur. Bruk den til å logge deg inn og signer i mobil- og nettbank. Du kan også bruke din bankID på en rekke andre nettsider, portaler og tjenester.

Hva er BankID?

BankID er en elektronisk legitimasjon og signeringsløsning som utstedes av banken din. 

Du kan bruke BankID i banken, men også for å legitimerer deg på andre digitale flater. 

BankID brukes ved hjelp av en app, kodebrikke eller kodekort, et fast passord og fødselsnummer.

Bankid brikke

 

 

Plikt til å beskytte din BankID

BankID er med å gjør din hverdag enklere. Samtidig må du beskytte din BankID, og du har plikt til å:

 • ALDRI OG IKKE TIL NOEN!  oppgi kode og passord til din Bank ID, verken pr telefon, e-post, sms eller på annen måte
 • vite at Bank ID er en strengt personlig ID på lik linje med et PASS
 • vite at Bank ID kun skal benyttes av eier av Bank ID ved sikker innlogging som krever Bank ID-innlogging
 • vite at at banken ALDRI ber en kunde om å få oppgitt kode og passord til kundens Bank ID
 • varsle banken ved tap eller mistanke om tap av BankID

Så gjør vi oppmerksom på at det står i Bank ID-avtalen du har signert at banken kan avslutte kundens Bank ID hvis kunde bryter Bank ID-avtalen

BankID på app (BAPP)

Fra 1. september fases BankID på mobil ut. Da er BankID på app et godt alternativ, som skal gi brukeren en tryggere og enklere BankID hverdag. 1,5 millioner nordmenn har allerede tatt dette i bruk. Fordeler med bankID på app:

 • Raskere innlogging
 • Økt sikkerhet mot svindel
 • Brukervennlig løsning

 

Slik bruker du BankID på app

1. Velg BankID, ikke BankID på mobil 

2. Velg BankID-app som metode 

3. Godkjenn varsel på telefonen. Trykk og hold fingeren på varselet, så kan du godkjenne derfra.

4. Skriv inn BankID-passordet. Snart vil det være mulig å logge inn ved å bruke ansiktsgjenkjenning, fingeravtrykk eller PIN-kode.  

Med BankID-app slipper du å ha med deg BankID-kodebrikken din over alt. MEN: ta godt vare på BankID-brikken din uansett, legg den på et trygt sted slik at du vet hvor den er. Du kan få bruk for den ved endringer på BankID-app ved f. eks bytte av mobil etc. 

 

Hva er BankID?

BankID er en elektronisk legitimasjon og signeringsløsning som utstedes av banken din. 

Du kan bruke BankID i banken, men også for å legitimerer deg på andre digitale flater. 

BankID brukes ved hjelp av en app, kodebrikke eller kodekort, et fast passord og fødselsnummer.

Bankid brikke

 

 

Plikt til å beskytte din BankID

BankID er med å gjør din hverdag enklere. Samtidig må du beskytte din BankID, og du har plikt til å:

 • ALDRI OG IKKE TIL NOEN!  oppgi kode og passord til din Bank ID, verken pr telefon, e-post, sms eller på annen måte
 • vite at Bank ID er en strengt personlig ID på lik linje med et PASS
 • vite at Bank ID kun skal benyttes av eier av Bank ID ved sikker innlogging som krever Bank ID-innlogging
 • vite at at banken ALDRI ber en kunde om å få oppgitt kode og passord til kundens Bank ID
 • varsle banken ved tap eller mistanke om tap av BankID

Så gjør vi oppmerksom på at det står i Bank ID-avtalen du har signert at banken kan avslutte kundens Bank ID hvis kunde bryter Bank ID-avtalen

Vi spør aldri om koder

Ikke bli lurt!

Vi hjelper våre kunder med mye forskjellig hver eneste dag - men vi spør ALDRI om koder til kort, BankID eller mobilbank. Det gjør heller ikke politiet eller andre - husk at passord et personlig!

BankID policy og avtalevilkår  

The Trust Service Provider Statement (TSPS) beskriver bankens offentlige nøkkelinfrastruktur for utstedelse av elektroniske identiteter (eID) til sluttbrukere for BankID og BankID på mobil.

For et forenklet dokument, se relevante avtalevilkår (PDS) for BankID og BankID på mobil.

BankID policy and terms of use  

The Trust Service Provider Statement (TSPS) provides a description of the bank’s public key infrastructure for issuing electronic identities (eIDs) to end users for BankID and BankID on mobile.

For a simplified document, you can see the relevant terms and conditions (PDS) for BankID and BankID on mobile.

Rådgivere kundesenteret

Spørsmål om BankID?

Vi hjelper deg!