Ørland Sparebank

Investorinformasjon

Inverstorinformasjon

Årsrapporter
Delårsrapport

Kvartalsrapporter

År      
2022 1. kvartal    
2021  1. kvartal 2. kvartal  3. kvartal
2020 1. kvartal  2. kvartal  3. kvartal
2019 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal
2018 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal
2017 1. kvartal
2. kvartal 3. kvartal
       
       
       

Pilar 3
Obligasjonslån
Fra Forfall
NO0010834856 22.10.18   22.10.21
NO0010844442 07.03.19 07.03.22
NO0010805120  12.09.17 12.09.22
NO0010815418 02.02.18 02.02.23
NO00101867757  06.11.19 06.11.23
Basel II Pilar 3

2016

2015

Rapporter

Årsrapporter for malbank

2019

2018

2017

2016

 

Delårsrapporter for malbank

Delårsrapport for 30.09.2020

Delårsrapport for 30.06.2020

Delårsrapport for 31.03.2020

Obligasjonslån for malbank
 
Låneavtaler ansvarlig lån