Ørland Sparebank

Styrende organer i banken

Her finner du oversikt over bankens generalforsamling, styre og valgkomite

Styre i Ørland Sparebank

 Styret Ørland Sparebank 2023

Tora Willumsen, Marion Standahl (representant ansatte), Anniken Tiset (nestleder), Hans Kristian Norset (styrets leder), og Arne Hernes. 

Generalforsamling

Generalforsamlingen er sparebankens øverste myndighet:

Innskytervalgte: 8 medlemmer og 4 varamedlemmer

Egenkapitalbeviseiere: 4 medlemmer og 2 varamedlem

Ansatte: 4 medlemmer og 2 varamedlem

 

Det er årlig valg og alle medlemmer velges for 4 år.