En bit av kaka - egenkapitalbevis Ørland Sparebank

Egenkapitalbevis Ørland Sparebank

Generalforsamlingen i Ørland Sparebank vedtok 03.10.19 at banken etablerer eierandelskapital og gjennomfører en emisjon av egenkapitalbevis. Det skal utstedes minimum 300.000 og maksimum 400.000 egenkapitalbevis i banken pålydende NOK 100 med tegningskurs på NOK 105.

bilde av Karl Kristian Dahl

Spørsmål om egenkapitalbevis?