Slik signerer du et dokument

  • Trykk på "Aktiviteter" nederst på forsiden
  • "Aktiviteter" åpnes
  • Velg "Dokumenter"
  • Hvis det er dokumenter til signering ligger de øverst på siden
  • Velg det eller de dokumenter som skal underskrives
  • Godkjenn ved å signere med BankID