Bilde gave fra Ørland Sparebank

Søk gavemidler til ditt lag/ din organisasjon!

Vi er lokalbanken som ønsker å skape et aktivt og trygt lokalsamfunn. Nå kan du sende inn en søknad på vegne av ditt lag eller forening om å få tildelt en gave av bankens overskudd. Søknadsskjemaet finner du lenger ned på siden - søknadsfrister er 1. mars og 1. september

Hvorfor gavetildeling?

Hvert år gir Ørland Sparebank deler av sitt overskudd som gaver til lokale lag og organisasjoner.

Takket være våre kunder kan Ørland Sparebank være en god bidragsyter til utvikling av lokalsamfunnet vårt.

Når banken går godt sørger vi for at overskuddet blir igjen i nærmiljøet. Da er du som kunde med og bidrar til at våre lag og organisasjoner kan bruke mindre tid på økonomi - og mer tid på aktivitet.

I 2022 ga Ørland Sparebank ca 2 millioner kroner til lag og organisasjoner i lokalsamfunnet. Det tilsvarer MANGE timer med loddsalg eller flaskeinnsamling!

Medaljer i hender  

Hvem kan søke?

Alle lag og organisasjoner som søker må ha:

• organisasjonsnummer
• lokal tilhørighet

Søknadsfrister:

• 1. mars - tildeling ca. 15. april
• 1. september - tildeling ca 15. september

Hva kan det søkes støtte til:

• prosjekter
• aktiviteter
• tiltak

Målgruppen barn og ungdom blir prioritert. Det gis i hovedsak ikke støtte til drift, næringsvirksomhet, privatpersoner eller aktivitet som er innenfor det offentliges økonomiske ansvar. Formålet skal være politisk- og livssynsnøytralt.

Søknadsskjemaet finner du nederst på denne siden.

Tildelte midler skal utbetales til et kontonummer som laget/ organisasjonen har i Ørland Sparebank. For at midlene skal utbetales må vi ha dokumentasjon på prosjekt/ aktivitet/ tiltak er igangsatt eller avsluttet. Siste frist for utbetaling er 6 måneder etter tildeling.

 

SØKNAD GAVETILDELING ØRLAND SPAREBANK - søknadsfrist 01.09.24

NB: Når søknaden er sendt skal du få opp en side som bekrefter dette. Avslutter du før denne kommer opp blir ikke søknad registrert. VEDLEGG Det er ikke anledning til å sende vedlegg. Begrens nødvendig informasjon som legges i søknadsskjema. Dersom det er behov for mer informasjon vil det bli etterspurt.

INFORMASJON OM LAG/ ORGANISASJON

INFORMASJON OM SØKNADSSKRIVER

BESKRIVELSE SØKNAD PROSJEKT/ AKTIVITET

NB: Noen dager etter at du har sendt inn søknadsskjema vil du motta en e-post om at søknad er mottatt. Dersom du ikke har fått denne innen en uke må du ta kontakt for å sjekke om søknad er OK.

bilde av Janne Eldrid Vik

Sammen om opplevelsene!

Har du spørsmål rundt gavetildeling? Eller forslag til en aktivitet i lokalsamfunnet?