Sparegris Ørland Sparebank

Fondssparing

Fondssparing kan være et godt alternativt til sparekonto, spesielt om man tenker langsiktig. Noen typer fondssparing, som Individuell Pensjonssparing (IPS) og Aksjesparekonto (ASK), har dessuten skattefordeler. Vår samarbeidspartner på fondsparing er Norne Securities.

Våre fondspakker

For at du enkelt skal komme i gang med fondssparing har vi satt sammen ferdige fondspakker. Du kan velge mellom ulike risikoprofiler, og du kan velge om du vil opprette fast sparing eller kun investere engangsbeløp. Hva som er riktig for deg avhenger av hva du sparer til, hvor lenge du ønsker å spare og hva slags risiko du er komfortabel med.

Vi hjelper deg gjerne.
Ønsker du mer informasjon om fondssparing, hjelper vi deg å finne de beste løsningene for deg og din situasjon.

Våre fondspakker

Lav risiko

Du forventer:

  • Lav risiko for tap
  • Moderate svingninger
  • Stabil utvikling

Middels risiko

Du forventer:

  • Bedre avkastning enn ved lav risiko
  • Begrenset risiko for tap
  • Moderat verdiutvikling

Høy risiko

Du forventer:

  • Høy avkastning over tid
  • Høyere risiko for tap
  • Verdiutviklingen vil svinge

Ønsker du å velge fond selv?

SPARING I FOND kan være et godt alternativ til sparekonto, spesielt om man tenker langsiktig.  Det kan gi høyere avkastning, men har også en høyere risiko.

Sparing i aksjefond er å plassere pengene i mange aksjer samtidig, sammen med andre sparere. Dette minimerer risikoen i forhold til å handle enkeltaksjer. I tillegg har alle fond en profesjonell forvalter til å styre investeringene. Dette gjør at du ikke trenger mye forkunnskaper eller å holde deg oppdatert på hva som skjer på børsen og i markedet.Vi tilbyr kjøp og salg av verdipapirfond gjennom Norne Securities. Der kan du velge blant mange fond fra ett utvalgt av kjente forvaltere som DNB Asset Management, Eika Kapitalforvaltning, Holberg Fondene, Odin Forvaltning og Skagen.

Ønsker du å vite mer om fondssapring? 

Kontakt meg om fondssparing

 

Tegning robot sparerobot Ørland Sparebank

Sparerobot

Prøv vår sparerobot

Tegning kalkulator sparekalkulator Ørland Sparebank

Sparekalkulator

Prøv vår sparekalkulator

Bilde av Karl Kristian Dahl Ørland Sparebank

Spør oss

Kontakt oss for et møte om fondssparing

Prøv vår Sparekalkulator

Spørsmål og svar om fondssparing

Hva er aksjesparkonto
Aksjesparekonto er en skattemessig håndtering av aksjefond og aksjer som gir privatpersoner mulighet til å forskyve beskatning frem i tid. Innskutte beløp kan til enhver tid tas ut uten beskatning. Aksjesparekonto har vært tilgjengelig siden 01.09.2017.

Aksjesparekontoen kan inneholde aksjefond og børsnoterte aksjer innen EU/EØS. Det er ikke noen begrensning på antall fond eller aksjer, annet enn at de må være godkjent for å plasseres på kontoen. Du kan altså ikke bruke kontoen til å investere i ikke-børsnoterte aksjer, rentefond og kombinasjonsfond.
Hva er et fond
Et verdipapirfond er en kollektiv investering der mange sparere går sammen om å plassere pengene sine i verdipapirmarkedet. Å spare i fond er en god måte å spare på, fordi det historisk sett gir bedre avkastning enn vanlig banksparing.

Hvert fond har en profesjonell forvalter til å styre investeringene, for å gi deg best mulig avkastning. Forvalterne gjør de investeringer de til en hver tid mener er de beste. Forvalteren legger dine penger inn i den samme potten som midlene til de andre investorene. Summen av alle pengene blir kalt fondets forvaltningskapital. Forvalteren investerer deretter forvaltningskapitalen i aksjer, obligasjoner eller en kombinasjon av disse.

Den høyere avkastningen kommer av at fondet du har plassert sparepengene dine i, har investert i selskaper som stadig skaper mer verdi. Aksjemarkedet svinger, men så lenge vi har produktivitetsvekst og økt verdiskaping i samfunnet vil aksjemarkedet over tid stige mer enn det faller.
Kjøp og salg
Det er enkelt å kjøpe og selge fondsandeler. Elektronisk etablering av kundeforhold, og signering av kjøp og salgsordre med BankID, har gjort det enda enklere.
Ulike typer fond

Tre hovedtyper fond

Det finnes tre hovedtyper fond; aksjefond, rentefond og kombinasjonsfond. Hvilke fond som passer for deg avhenger blant annet av ønsket risiko og tidshorisont. Jo lenger du sparer, jo større er sjansene for å få god avkastning.

Aksjefond
Et aksjefond er et verdipapirfond hvor minimum 80 prosent av andelseiernes kapital investeres i aksjemarkedet. Aksjefond er inndelt i ulike grupper etter hvor fondets midler skal investeres. Investeringen kan for eksempel være geografisk avgrenset (til Norge, Norden eller Europa) eller på bransje (for eksempel helse, finans eller teknologi).

Rentefond
Et rentefond er et fond som plasserer pengene i rentebærende papirer, som sertifikater og obligasjoner.

Kombinasjonsfond
Et kombinasjonsfond er, som navnet tilsier, en kombinasjon av et aksjefond og et rentefond.

Har Norne egen App?
Ja, last ned app'en til Norne så får du god oversikt over din sparing. 
Rådgivere sparing Ørland Sparebank

Flytt fondssparing til Norne

Norne Securities ble vår nye leverandør av aksjehandel og fondssparing etter at vi ble en LOKALBANK i 2021. Dine fond fra tidligere leverandør ble da ikke automatisk videreflyttet til Ørland Sparebank.Det er lurt å flytte dine fond til oss hvis du ønsker alle produkter samlet på et sted. Flyttingen er både kostnadsfri og enkel, og du får din faste rådgiver i Ørland Sparebank.

bilde av Karl Kristian Dahl

Vi hjelper deg med gode valg for sparing

Vi har kompetente rådgivere i banken som gjerne hjelper deg med ditt sparebehov. Kontakt oss for et uforpliktende møte.