Kajakk i solnedgang

Innskuddspensjon

Bedrifter med mer enn en ansatt er pålagt å spare til pensjon for sine ansatte. Sammen med vår samarbeidspartner Nordea Liv hjelper vi deg og din bedrift med å få full kontroll over pensjon for din bedrift og dine ansatte. 

Pensjon fra første krone

Lovendring fra 1. januar 2022
Forslaget om innføring av pensjon fra første krone fra 2023 fikk et klart flertall ved forrige stortingsperiode. Endringen er nå fremskyndet, og innført allerede fra 1. januar 2022. Det er lagt opp til en overgangsperiode på et halvt år, og arbeidsgivere plikter å gjennomføre endringene fra nyttår frem til 1. juli.

Benytt Bedriftsdialogen!
Lovendringen vil gi de ansatte muligheter for høyere pensjon. Samtidig påvirkes pensjonskostnadene for mange arbeidsgivere. Dersom bedriften ønsker det, kan endringene gjøres i Bedriftsdialogen. Velg endre innskuddsplan under meny, og si ja til innskudd fra første krone.

Klikk her for å logge inn i Bedriftsdialogen.

 

Hva er innskuddspensjon?

Innskuddspensjon er at bedriften betaler inn en bestemt sum hvert år til de ansattes pensjonskonto. Sum av innskudd og avkastning benyttes til utbetaling av alderspensjon.

Lovbestemt:

Minimum sparesats er lovbestemt til 2 % av lønn mellom 0 G og 12 G.

Valgfritt:

Så kan man også velge sparing innenfor følgende sparesatser:
Inntil 7 prosent av lønn opptil 12 G
I tillegg kan dere spare inntil 18,1 prosent av lønn mellom 7,1 og 12 G
G = grunnbeløpet i folketrygden, og reguleres 1. mai hvert år.


Alderspensjonen kan tas ut fra 62 år, men må utbetales i minimum 10 år og utbetalingstiden må minst vare til 77 år. Opptjent pensjonskapital fra sparing til alderspensjon vil alltid utbetales til de etterlatte ved død.

Stadig viktigere som ansattgode

Å spare til pensjon for dine ansatte er kanskje det viktigste du gjør for dem. Gode pensjonsordninger er også et stadig viktigere ansattgode for å beholde dine beste folk, og for å være attraktiv når du skal ansatte nye.

Vi samarbeider med Nordea Liv

Vi har inngått et samarbeid med Nordea Liv om salg av innskuddspensjon til våre bedriftskunder. Nordea Liv er en del av Nordeakonsernet, og en stor aktør i markedet. Med innskuddspensjon hos Nordea Liv får din bedrift god oversikt, enkle og effektive løsninger for administrasjon av pensjonsavtalen og konkurransedyktig avkastning.

Innskuddsfrihet ved uførhet

Innskuddspensjonsavtalen har innskuddsfritak. Det betyr at du slipper å betale innskuddene hvis en ansatt blir ufør. Nordea Liv tar over sparingen, så lenge inntektsevnen til den ansatte er nedsatt med 20 prosent eller mer, og han eller hun har vært sykmeldt i 12 måneder eller mer. Graden av uførhet avgjør størrelsen på fritaket. Dekningen gjelder så lenge medlemmet er ufør, og kan maksimalt vare til den ansatte er 67 år.

Gi uførepensjon som ekstra sikkerhet

Hvis du vil gi de ansatte og deres familier ekstra sikkerhet kan du knytte tilleggsdekningen uførepensjon til avtalen. Avtalen gir den ansatte penger ved uførhet. Uførepensjon kan gi inntil:
- 3 prosent av lønn inntil 12 G
- Tillegg på 66 prosent av lønn mellom 6 og 12 G
- Tillegg på 25 prosent av G, begrenset til 6 prosent av lønn

Uførepensjon utbetales fra inntektsevnen til den ansatte er nedsatt med 20 prosent eller mer, og han eller hun har vært sykmeldt i 12 måneder eller mer. Utbetalingen varer til fylte 67 år. Det er mulig å inkludere barnetillegg.
bilde av Brage Ivar Evjen

Vil du vite mer?

Sammen med vår samarbeidspartner Nordea Liv hjelper vi deg med pensjonog finner de riktige løsningene for deg og din bedrift.

Jeg ønsker et uforpliktende møte