En bit av kaka - egenkapitalbevis Ørland Sparebank

Valgmøte for egenkapitalbeviseiere tirsdag 15.03.22 kl 16:30

Alle egenkapitalbeviseiere (EKB-eiere) innkalles til valgmøte i banken.

INNKALLING TIL EGENKAPITALBEVISEIERNES VALG TIL GENERALFORSAMLING

Innkalling og nødvendige skjema er sendt alle egenkapitalbeviseiere

Egenkapitalbeviseiernes valg til generalforsamling holdes

Tirsdag 15. mars 2022 kl. 16:30 i bankens lokaler.

Saksliste:

1/21 Godkjenne innkalling og oppmøte, valg av møteleder, velge en person til å signere protokollen sammen med møteleder.

2/21 Valg. Innstilling fra valgkomiteen er vedlagt.

Egenkapitalbeviseierne i sparebanken er stemmeberettiget ved valg av egenkapitalbeviseiernes medlemmer til sparebankens generalforsamling. Verger stemmer som rettslig stedfortreder for umyndige egenkapitalbeviseiere. Hvert egenkapitalbevis gir én stemme.

Egenkapitalbeviseiere som vil delta i møtet og har stemmerett ved valget, bes sende inn påmeldingsskjema i utfylt stand. Dersom en ønsker å møte ved fullmektig, ber vi om at fullmaktsskjema blir fylt ut og returnert.

Begge skjemaene må være mottatt og registrert i banken innen fredag 11.03.22 kl. 15.30.