Bilde Ørland Sparebank

Vår historie 

I 2024 er det 175 år siden Ørland Sparebank ble etablert.  Mye har endret seg på disse årene - fra spesidaler til kroner, fra bankbok til mobilbank. Men alltid en bank du kjenner!     

Vår historie - Ørland Sparebank

Ørland Sparebank er en selvstendig bank, med 30 ansatte som alle jobber i bankbygget på Brekstad. Banken har 8.000 kunder, hvor ca 900 av disse er næringsdrivende.

Starten

Vår historie startet 30. april 1849. Da var 21 menn samlet på Sorenskrivergården på Opphaug – og de besluttet å starte Ørlandets Prestegjelds Sparebank. Disse ble også bankens første forstanderskap, og sorenskriver Fredrik S. Weidemann ble valgt til bankens formann. Første kasserer (banksjef) var lensmann Buaas – og det var han fra 1849 – 1888, i 39 år altså. Neste banksjef var Simon Wiggen som hadde jobben i 54 år. Så i løpet av bankens første 93 år var det bare to banksjefer!


Banksjefer:

1849 – 1888: Eiler Buaas
1888 – 1942: Simon Wiggen
1942 – 1958: Leiv Aas
1958 – 1962: Arthur Berg
1962 – 1974: Leif Grande
1974 – 2006: Kjell Guldteig
2006 – 2011: Henning Johansen
2011 – 2022: Pål Talmo
2022 -          : Joar Dyrendahl

Banksjef Joar Dyrendahl Ørland Sparebank

Joar Dyrendahl - banksjef 2024

Økonomi

I 1849 var grunnfondet i banken 33 spesidaler. En spesidaler tilsvarte 4 kroner – så grunnfondet tilsvarte 132 kroner. Ved starten av 2024 er egenkapitalen kr 601.500.000. Og utviklingen går i raskt tempo: I 2005,  det vil si 156 år etter oppstart nådde Ørland Sparebank 1 milliard i forvaltningskapital. I 2024, 19 år senere, er denne på over 5 milliarder.

Bankbygg

De første årene var banken hjemme hos kassereren. Så i 1901 flyttet banken inn i eget lokale – dette var samlokalisert med Ørland kommune og sto på Hårberg. I 1953 tok banken i bruk sitt nyte bygg på Brekstad. Dette ble ombygd og utvidet, og banken holdt til her frem til 2014. Da flyttet vi inn i «nybanken» på andre siden av gata.

Bilde av Ørland Sparebank og styret 1901    

Fra Jubileumsboken Ørland Sparebank 1849-1999 - ikke bare bank...

Endringer navn og sammensetning

Da banken ble opprettet i 1849 het den Ørlandets Prestegjelds Sparebank. I 1852 ble navnet endret til Ørlandets og Bjugn Sparebank. Bjugn ønsket egen sparebank, og fikk 1/3 av bankens grunnfond til opprettelse av Bjugn Sparebank i 1891.Etter dette ble navnet endret til Ørland Sparebank. Fra 01.01.1968 ble Ørland Sparekasse fusjonert inn i Ørland Sparebank.

Formål

Sparebanken hadde opprinnelig to formål: folk skulle belønnes med rente for å sette penger i banken, og de kunne få låne penger når de hadde behov for det. Dette gjelder fortsatt. Så er også hovedformålet til banken å tilføre lokalsamfunnet risikovillig kapital slik at næring og bygda kan utvikles videre. Ørland Sparebank har vært med å finansiere sykestue, hotell, fergesamband, landbruk, butikker, fiske, fabrikker og veldig mange andre små og store prosjekt.

Samfunnsengasjement.

Banken har alltid vært engasjert i lokalsamfunnet. Det er beskrevet allerede i 1878, da Brekstadkaien fikk tildelt kroner 610. Etter dette er det mange som har mottatt støtte fra banken, både i smått og stort. Målet er å skape aktivitet og trivsel i lokalsamfunnet. Alt fra tombolapremier, ballbinger, kirkeorgel og korpsuniformer, til de største prosjektene:

  • Ørland Kultursenter:  (2009) kr 5 millioner
  • Ørland Sparebank Arena (2020) 10. millioner: 5 millioner i engangsstøtte og driftsstøtte kr 250.000 pr år i 20 år
  • Ørland Sparebank Stadion, 1. million - i 2024 fikk Ørland Ballklubb kr 1.000.000 til ferdigstillelse av anlegg

I dag bidrar Ørland Sparebank med ca 2 millioner kroner hvert år til lokale lokale lag og organisasjoner .

Bilde av Ørland Sparebank Arena med klatrestativ forran

Ørland Sparebank Arena - banken bidro med kr 10 millioner 

Utvikling

Banken har i løpet av 175 år vokst og utviklet seg i tråd med samfunnets behov og endringer i banksektoren. Tilpasset seg endringer i teknologi og reguleringer for å kunne tilby moderne og effektive banktjenester for våre kunder. Ørland Sparebank har vært med fra kontanter til sjekk til minibankkort, fra bankbok til mobilbank. Banken fikk telefon ble lagt inn i 1901, og første minibank ble installert i 1984.

Gjennom alt av utvikling så har våre kunder alltid vært i fokus, og vi er og skal være en bank du kjenner!

Kilde: Jubileumsboka vår "1849-1999 Ørland Sparebank - ikke bare bank..."