El sparkesykkel forsikring

Forsikring el sparkesykkel

Vi hjelper deg med lovpålagt orsikring for el sparkesykkel og andre småelektriske kjøretøy

Hva dekker ansvarsforsikringen jeg må ha?

Ansvarsforsikringen for el-sparkesykkelen dekker skader som påføres fører og andre mennesker, andres eiendom og eiendeler. Vil du ha forsikring mot skader på selve el-sparkesykkelen, etter brann eller tyveri, må du ha en egen dekning.

Vilkår forsikring el sparkesykkel

Hvem kan forsikre el-sparkesykkelen?

Alle over 18 år kan forsikre el-sparkesykkelen for seg selv eller noen andre i familien. Det er likevel noen krav til selve el-sparkesykkelen for at den kan forsikres. El-sparkesykkelen skal ikke kunne kjøre fortere enn 20 kilometer i timen. Gjør den det, er den ikke lovlig å bruke, og kan ikke forsikres. Kjøretøyet kan heller ikke være mer enn 85 cm i bredden og 120 cm i lengden. Vekten kan ikke være mer enn 70 kilo. El-sparkesykkelen bør også ha et serienummer eller identifikasjonsnummer. Kravene for el-sparkesykler gjelder også de andre småelektriske kjøretøyene.

Regler for el-sparkesykler oppsummert

  • Maks konstruktiv hastighet på 20 km/t
  • Aldergrense på 12 år
  • Påbud med hjelm for barn under 15 år
  • Maks en fører på el-sparkesykkelen
  • Promillegrense på 0,2
  • Lav fart og varsomhet på fortau
  • Ansvarsforsikring pålagt utleieselskap 01.09.22
  • Ansvarsforsikring pålagt eiere av el-sparkesykler 01.01.23
Tove

Spørsmål? Ta kontakt!

Vi hjelper deg med forsikringen du ønsker.