Retningslinjer Ørland Sparebank

Retningslinjer

Her finner du Ørland Sparebank sine retningslinjer og policydokumenter innen miljømessige, sosiale og forretningsetiske forhold (ESG)

Bilde av Odd Døsvik

Har du spørsmål om bankens bærekraftsarbeid?

Ta kontakt med bankens bærekraftsansvarlig  Odd Døsvik