Etikk Ørland Sparebank

Etikk

Bankens etiske retningslinjer presiserer forventninger og krav som banken stiller til handlemåte og opptreden.