Juletre med gaver under i Ørland Sparebank

Vi holder renten i ro

En førjulsgave til våre kunder: - Vi ønsker å bidra i en vanskelig tid.

Torsdag 14. desember besluttet Norges Bank, til overraskelse for flere, å heve styringsrenten med 0,25 prosentpoeng, til 4,5 prosent. - Vi erfarer at det er økonomiske utfordringer for en del av våre kunder, med økende renter, inflasjon og dyrere strøm, sier banksjef Joar Dyrendahl. Derfor har vi besluttet å vente med eventuelle rentejusteringer til etter neste rentemøte i Norges Bank.

Banksjef Joar Dyrendahl Ørland Sparebank

Banken opplyser at beslutningen kommer som et svar på den økonomiske situasjonen for våre privatkunder. Som lokalbank vet vi at dette er en god nyhet for mange, spesielt de som står i en krevende økonomisk situasjon sier banksjef Joar Dyrendahl

Riktig beslutning

Dyrendahl legger til at banken ble overrasket da sentralbanken hevet renten nå i desember. Han sier samtidig at han tror dette blir den siste rentehevningen. – Norges Bank styrer etter et inflasjonsmål på 2% og vi er enig i at vi i dag er langt over det, samtidig som vi ser at det er mange ting som holder på å stoppe opp. Derfor kan virke som beslutningen denne gangen var påvirket mer av verdien på den norske krona enn tidligere. Slik sett fikk Norges Bank en umiddelbar effekt av rentehevingen, da krona styrket seg mot andre valuta med en gang, sier han.

Ørland Sparebank mener å ha tatt en riktig beslutning ved å ikke heve renten ytterligere nå, både for oss og for kundene våre.

Som en lokalbank du kjenner ønsker vi å stå sammen med våre kunder i både gode og utfordrende økonomiske tider, sier Dyrendahl.

 

 

Ansatte i Ørland Sparebank

Vi er her for våre kunder

Opplever du en økonomisk utfordrende situasjon er det godt å ha en bank du kjenner. Ta kontakt for en prat - du kan sende beskjed til din kunderådgiver i mobilbank eller nettbank, ringe, stikke innom - eller du kan be om å bli kontaktet her👇