Brukeradministrasjon

Det er mulig å se bedriftens nettbankbrukere:

  • I menyen "Nettbankinnstillinger" finnes punktet "Brukeradministrasjon"
  • På nåværende tidspunkt kan man se en liste med aktuelle brukere, som har tilgang til bedriftens nettbank og detaljer om den enkelte brukeren
  • Senere vil det også bli mulig at bedriftens administrator kan opprette og slette brukere i nettbanken
  • Inntil funksjonen med opprettelse og sletning av brukere blir tilgjengelig som selvbetjening i nettbanken, skal opprettelse og sletning skje ved henvendelse til banken