Ansatte Ørland Sparebank

Om oss

Vi er 30 ansatte som jobber for at hver enkelt kunde skal få en løsning tilpasset seg og sine behov. Ørland Sparebank ble opprettet i 1849, og er en selvstendig og solid LOKALBANK, med en aktivitetskapital på 4,2 milliarder. Banken ønsker å være en aktiv støttespiller for lokalsamfunnet, blant annet for lag og organisasjoner.

LOKALBANK

Vi er en LOKALBANK

 

Kornåker på Ørland
Bankens vedtekter

Bankens vedtekter og instrukser 

 

Kjeungen
Styret

Banken har et styre med 5 medlemmer, styreleder er Hans Kristian Norset.

Asen fyr
Generalforsamling

Generalforsamlingen er bankens øverste myndighet, som fra 2020 består av 16 medlemmer og 8 varamedlemmer. 

 


Marion rådgiver Ørland Sparebank
Våre kjerneverdier

 Lokal, folkelig, kompetent, engasjert, tilgjengelig, innovativ - det er verdier som vi setter høyt og jobber mot hver dag.