Ansatte Ørland Sparebank

Om oss

Vi er 30 ansatte som jobber for at hver enkelt kunde skal få en løsning tilpasset seg og sine behov. Ørland Sparebank ble opprettet i 1849, og er en selvstendig og solid LOKALBANK, med en aktivitetskapital på 4,2 milliarder. Banken ønsker å være en aktiv støttespiller for lokalsamfunnet, blant annet for lag og organisasjoner.

LOKALBANK

Vi er en LOKALBANK

 

Kornåker på Ørland
Bankens vedtekter

Bankens vedtekter og instrukser 

 

Styret

Banken har et styre med 5 medlemmer, styreleder er Hans Kristian Norset.

 

Asen fyr
Bankens tillitsvalgte
Generalforsamlingen er bankens øverste myndighet, som fra 2020 består av 16 medlemmer og 8 varamedlemmer. Banken har også et styre, som skal være allsidig sammensatt.
Kjeungen
Våre kjerneverdier

 Lokal, folkelig, kompetent, engasjert, tilgjengelig, innovativ - det er verdier som vi setter høyt og jobber mot hver dag.